sousedka Marta

Marta je nejen sousedka ale i kamarádka. V každé situaci, když jsem potřebovala, mi pomohla. Její rodiče, kteří už nejsou bohužel mezi námi, byli skvělí sousedé, takové bych přála každému. Alespoň touto cestou bych chtěla poděkovat. Marto za vše díky.


Valid xhtml 1.1 | css 2.1