Janička Příhodová

Janičky si vážím pro její přístup k dětem a pro vše, co pro ně dělá. Je to velice skromná a strašně milá holka.


Valid xhtml 1.1 | css 2.1